Jakie działania może podjąć żona alkoholika?

Partnerzy osób uzależnionych są obarczeni dużą odpowiedzialnością. To im zazwyczaj najbardziej zależy na zdrowiu alkoholika, dlatego podejmują się różnych prób,...